Trainers, wie zijn zij? 

Trainers zijn over het algemeen gepassioneerd, volhardend, getalenteerd, tikkeltje eigenwijs, recht door zee, maar bovenal mensen met hart voor de sport en voor de spelers die ze trainen. In weer en wind, van vroeg tot laat, en vaak meerdere keren per week staan ze op het veld om kinderen, jongeren en/of volwassenen te trainen. Dat alleen al is een prestatie van formaat.

 

De trainers krijgen in principe een vergoeding voor de uren dat ze op het veld staan. Gegeven het feit dat een dergelijke functie een wekelijkse verplichting met zich meebrengt, niet meer dan normaal. Gedurende elk jaar proberen we als vereniging zoveel mogelijk alle trainers te trainen en ze daardoor nog meer bagage mee te geven om hun belangrijke taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

 

De laatste jaren neemt het aantal juniore trainers steeds meer toe. Juniore trainers zijn trainers onder de 18 jaar, die eigenlijk altijd zelf hockeyen op onze club en daarnaast een stukje extra uitdaging zoeken in het geven van training. Als club zijn we daar heel gelukkig mee, met name omdat dergelijke trainers vaak een grote inspiratie bron vormen voor jeugd die daar weer onder zit.

 

Het is ons streven als bestuur om jaarlijks de F-jeugd 1x per week 1 uur te laten trainen, de E-jeugd 2x per week 1uur, én alle 11-tallen (D-jeugd en hoger) 2x per week 1,5 uur te laten trainen. Op deze manier krijgen alle spelers voldoende training om op een leuk niveau te kunnen hockeyen, maar worden ze vooral niet overtraind.

 

Wél heel belangrijk om een goede training te geven is dat iedereen allereerst zijn uiterste best doet om altijd op de training aanwezig te zijn. Hockey is een teamsport, trainen doe je dus ook met je team. Daarnaast is het belangrijk, om zo effectief mogelijk om te kunnen gaan met de beschikbare tijd, dat iedereen op tijd aanwezig is, dus liefst minimaal 5 minuten voor aanvang training.

 

Voor ouders van jonge kinderen is het vaak een enigszins spannende aangelegenheid en blijven over het algemeen toekijken langs de lijn. Besef je dat je kind daar over het algemeen niet mee geholpen is en de betreffende trainer vaak al helemaal niet. Dus blijf vooral in de buurt, maar stel je wat verdekt op.

 

Tot slot goed om te benadrukken dat trainers tijdens de training de verantwoordelijkheid dragen over de spelers die zij op dat moment trainen. Dit geldt niet voor de opvoedkundige verantwoordelijkheid, die blijft te allen tijde bij de betreffende ouders liggen.

 

Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande, zou je zelf wellicht eens zin hebben om training te geven of zou je als trainer een specifieke cursus willen volgen, stuur dan een mail aan [email protected].