Kleding 
MHCO stelt standaard materialen beschikbaar voor haar leden, zodat iedereen in gepaste kleding kan sporten. De materialen die door de club in bruikleen worden gegeven, zoals wedstrijdshirts, trainings- maar ook keeperspakken of bidons en ballen, blijven eigendom van de vereniging. Over het algemeen worden de materialen één maal per jaar ingenomen, om vervolgens weer, gesorteerd en al, herverstrekt te worden.