Kleding 
                   Kledingreglement MHCOmmen


Hockeyclub MHCOmmen stelt materialen beschikbaar voor haar leden zodat iedereen in gepaste kleding kan sporten. De materialen die door de club in bruikleen worden gegeven, blijven eigendom van de vereniging. Om te zorgen dat er goed wordt omgegaan door de leden met de beschikbaar gestelde materialen dienen de leden zich aan het kledingreglement te houden. In het kader van dit reglement wordt onder materialen verstaan:

-Wedstrijdshirt –Trainingspak - Sporttas en eventueel andere zaken die beschikbaar gesteld worden.

Gebruik

Het is verplicht gebruik te maken van de verstrekte materialen voor en tijdens alle wedstrijden onder naam van de vereniging, te weten de competitiewedstrijden van de KNHB-competitie. De verstrekte materialen mogen gebruikt worden bij trainingen en oefenwedstrijden van de vereniging. Het is, zonder toestemming, niet toegestaan om de kleding te gebruiken voor privédoeleinden en andere activiteiten dan trainingen of wedstrijden van de vereniging. De verstrekte materialen mogen niet uitgeleend worden aan derden.

De coach van het team houdt een registratie bij van de uitgereikte materialen en overlegt dit aan de materiaalcommissie. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn trainingsbroeken aan de binnenzijde te voorzien van een nummer (géén naam).

Reiniging

Om de kleding in een goede conditie te houden, dient dit door de gebruiker periodiek gewassen te worden.

Als wasvoorschrift dient te worden gehanteerd:
1. de shirts/ trainingspakken altijd binnenste buiten wassen en scheiden op kleur
2. wassen op maximaal 30 graden
3. wassen met een fijnwasmiddel
4. shirts/trainingspakken mogen niet in de droogtrommel!!!

Inleveren kleding en andere materialen


De verstrekte kleding en andere materialen blijven te allen tijde eigendom van de vereniging. Iedereen wordt daarom ook verplicht om bij beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging of bij het stoppen met spelen van wedstrijden, de ontvangen materialen schoon en in goede staat in te leveren bij de coach. Als de kleding niet wordt ingeleverd en/of zijn er reparaties nodig of het bestuur merkt op dat de materialen er dusdanig slecht aan toe zijn zullen de kosten op het betreffende lid worden verhaald.

Beschadiging of vermissing

Het is verplicht om een beschadiging of vermissing aan te geven bij de coach en een reparatie door de vereniging te laten uitvoeren. Indien de beschikbaar gestelde materialen beschadigd raken tijdens andere activiteiten dan trainingen of wedstrijden van de vereniging zullen de kosten van een nieuw trainingspak met bedrukking in rekening worden gebracht bij de persoon die deze materialen in bruikleen heeft gekregen.
Algemeen


Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit kledingreglement niet voorziet beslist het bestuur.

Het document ‘Kledingreglement MHCOmmen’ is op 19-02-2016 door het bestuur bekrachtigd. Dit reglement is ook te vinden op onze site.