Jeugd/nieuwe jeugdleden 

 

Nieuwe jeugdleden

Allereerst willen wij u als Mixed Hockey Club Ommen van harte welkom heten bij onze vereniging. Hiermee willen wij een eerste indruk geven van onze vereniging en u alvast wegwijs maken in de gang van zaken.

 

Trainingen

Wanneer uw zoon of dochter actief deel gaat nemen aan de activiteiten van de MHC Ommen, is het van groot belang dat er wekelijks getraind wordt. Deze training wordt verzorgd door ervaren trainers en vindt plaats op vaste tijden. Deze tijden kunnen per seizoen veranderen. Dennis Joop en (vacant) geven speciale keeperstrainingen voor de keepers van alle teams. Opgave gaat via de coaches van de desbetreffende teams. De trainingstijden van de verschillende teams vindt u op onze website onder het menu: Hockey - Trainingsschema.

Uw zoon of dochter mag 4 keer meetrainen om het te ‘proberen’. Tijdens deze periode is het mogelijk een stick van de club te lenen. Naast de trainers heeft elk team een of meerdere coaches die de gang van zaken rondom de wedstrijd coördineert.


Indeling

Binnen de hockeybond worden teams ingedeeld op leeftijd. Dit hebben wij als MHC Ommen ook als doelstelling, echter is dit niet altijd haalbaar. Maar u kunt ervan uitgaan dat de volgende leeftijdsindeling wordt gehanteerd:

Vanaf 4 tot 6 jaar Kabouters

Vanaf 6 tot 8 jaar F-jeugd

Vanaf 8 tot 10 jaar E-jeugd

Vanaf 10 tot 12 jaar D-jeugd

Vanaf 12 tot 14 jaar C-jeugd

Vanaf 14 tot 16 jaar B-jeugd

Vanaf 16 tot 18 jaar A-jeugd

Vanaf de leeftijd van 6 jaar is het mogelijk wedstrijden te spelen. Dit zal altijd in overleg met de train(st)er(s) en coach(es) gaan.


Wedstrijden

Binnen de MHC Ommen wordt getracht alle teams te laten deelnemen aan de competitie, echter hierbij wordt wel in ogenschouw genomen dat uw zoon of dochter hier klaar voor moet zijn. Dit is ter bepaling aan de train(st)ers en coaches. De teams worden ingedeeld op leeftijd, in elk team wordt ook een keeper ingedeeld. Uiteindelijk wordt door de technische commissie de teams samengesteld.

De wedstrijden van de jeugd worden gespeeld op zaterdag, veelal in de ochtend. Dit houdt ook in dat er uitwedstrijden zijn, waarbij wij als vereniging verwachten dat u deelneemt aan het rijschema dat door de coach wordt opgesteld. Tevens wordt aan u gevraagd om een aantal keer mee te draaien met de kantine-dienst.

De F-jeugd begint met drie tegen drie op een 1/8 veld. De E-jeugd speelt zes tegen zes op een ¼ veld en de achttallen spelen op een ½ veld.


Hockey is plezier

Hockey is een teamsport en dat betekend: je samen in zetten, samen plezier maken, samen trainen, samen wedstrijden spelen, samen winnen en ook samen verliezen.


Zomer en wintertijden

Je geeft je als lid op voor zowel de veldcompetitie als de zaalcompetitie. MHC Ommen speelt en traint van september tot december en van april tot en met juni op het veld. In de winter wordt er in de zaal getraind. Vanaf de D-pupillen worden er ook in de zaal wedstrijden gespeeld. Het is mogelijk dat je dan ook op zondag wedstrijden speelt. Uiteraard mag je je hiervoor afmelden. De coaches van de verschillende teams informeren u hier verder over.


Contributie

Voor het seizoen 2017 – 2018 is tijdens de ALV van in november 2017 de jaarlijkse contributie als volgt vastgesteld:

Kabouters 4 – 5 jaar: € 45,00

Jeugd 6 – 7 jaar: € 105,00

Jeugd 8 – 13 jaar: € 160,00

Jeugd 14 – 18 jaar: € 200,00

Student: € 165,00

Senioren: €247,00

Trainingslid: € 100,00 (alleen mogelijk voor senioren)

Voor de zaalhockey wordt een aparte bijdrage geïnd van €35,= voor zaalcompetitie en €20,= voor alleen het trainingslid.

De contributie wordt in twee termijnen geïnd in september/oktober en januari/februari.

De leeftijdsbepaling is de leeftijd op 1 oktober van het lopende seizoen.


Opzegging lidmaatschap:

Opzegging lidmaatschap dient voor 1 mei schriftelijk (mail) door de secretaris te zijn ontvangen. Na 1 mei is men automatisch lid voor het gehele AANKOMENDE seizoen. Tevens bestaat de mogelijkheid om bij de gemeente een tegemoetkoming in de contributie te ontvangen.


Wie is wie

Binnen de MHC Ommen hebben wij voor de jongste jeugd (de D, E en F-jeugd) twee coördinatoren aangesteld, welke als tussenpersoon fungeren tussen u als ouder en het bestuur. Deze personen, Jos Smudde en Ruud Hijmans, zijn op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de vereniging, kennen de trainers en coaches en kunnen u alles uitleggen over de exacte gang van zaken binnen onze vereniging.

Verdere gegevens zijn te vinden op onze websiteonder het menu: Contact.

Voor een correcte gang van zaken vragen wij u om voor de eerste training de contactgegevens van u en uw kind door te geven aan de coördinator en/of de desbetreffende trainer.


Aanmelden

Na vier keer trainen kunt u uw zoon of dochter aan melden via onze site www.mhcommen.nl.


Jeugdbestuur

Onze vereniging heeft een jeugdbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor alle voorkomende zaken rondom onze jeugd. Daarnaast organiseren wij regelmatig diverse activiteiten.

Mocht u contact willen opnemen met het (jeugd)bestuur, dan kunt u op onze website de contactgegevens vinden van alle bestuursleden.


Vrijwilligerswerk

Om meer betrokken te zijn bij onze vereniging en de sport die uw zoon of dochter beoefend zijn er diverse mogelijkheden om u in te zetten als vrijwilliger. Wij nodigen u dan ook van harte uit om dit bij de coördinator/coach/jeugdbestuur aan te geven.

Wij wensen u een plezierige tijd toe binnen onze vereniging. Mocht u nog met vragen zitten, horen wij dit graag. Wij zijn te allen tijde bereidt u van een passend antwoord te voorzien.


Handige tips voor de beginnende hockeyer & hockeyster:

-Zorg voor goede kunstgrasschoenen, dit voorkomt uitglijden;

-Sinds 1 juni 2015 is het vanuit de KNHB verplicht om een mondbeschermer (bitje) in te doen;

-Het is niet toegestaan om sieraden (oorbellen, ringen, kettingen, armbanden etc.) te dragen;

-Doe bij loshangend haar altijd een staart of een haarband in;

-Draag goed passende scheenbeschermers;

-Wees op tijd op de training;

-Veel plezier met hockeyen bij MHC Ommen;