Hockey arbitrage 
Scheidsrechters zijn voor MHC Ommen onmisbaar.
Elke wedstrijd die gespeeld wordt, hoort namelijk gefloten te worden door twee scheidsrechters die zich onafhankelijk kunnen opstellen en kennis hebben van de spelregels. En iedereen, van speler tot publiek waardeert het enorm wanneer een wedstrijd goed gefloten wordt.

Van zowel, jeugdleden, ouders van jeugdspelers als van de senioren wordt verwacht dat zij zich actief opstellen als vrijwilliger binnen de club. Een van die bijdragen is het fluiten van wedstrijden.

Wij investeren daarom in de jeugdopleiding (iedereen vanaf 14 jaar haalt zijn scheidsrechterskaart) en een opleiding voor de ouders van jeugdleden en senioren. Naast theorie is er uitgebreid aandacht voor de praktijk en worden nieuwe scheidsrechters in de wedstrijd begeleid. Bovendien zorgen we dat iedereen die al een kaart heeft zijn kennis op peil kan houden met opfriscursussen.

Voor cursussen kunt u de agenda checken. De spelregels zijn te vinden op de website van de KNHB. Zie ook www.knhb.nl voor de laatste informatie hierover.

 Persoonlijk fluitschema
-  Je kunt op diverse manieren je fluitschema bekijken:
- Onder het inlogscherm: als je hebt ingelogd wordt automatisch het 'dashboard' (je persoonlijke agenda) geopend. Je persoonlijke planning wordt per ingegeven periode weergegeven.
- Op de App: in je Agenda staat een rood bolletje voor de te fluiten wedstrijd.
- Op de site: kun je op de voorpagina rechtsonder in de button 'Fluitschema' het rooster per dag bekijken en in het "wedstrijdschema" bovenaan zien welke scheidsrechters staan gepland.


 
Wijziging Spelregels Veldhockey per 1 februari 2014
Regel 8.1 :
Het verplichte experiment met betrekking tot het eigen doelpunt
vervalt per 1 februari 2014.
De tekst in het Reglement Veldhockey 2013 :
8.1 Een doelpunt wordt gescoord :
a wanneer de bal binnen de cirkel door een aanvaller is
gespeeld, of stick of lichaam van een verdediger heeft
geraakt; en
b daarna niet meer buiten de cirkel is gekomen voordat hij
in zijn geheel over de doellijn en onder de doellat gaat.
Wordt vervangen door :
8.1 Een doelpunt wordt gescoord wanneer de
bal, nadat hij binnen de cirkel door een
aanvaller is gespeeld en daarna niet meer
buiten de cirkel is gekomen, in zijn geheel
over de doellijn en onder de doellat gaat.
Spelen van de bal door een verdediger
voor of nadat die door een aanvaller in
de cirkel is geraakt, is hierop niet van
invloed.


 Nieuwe spelregels per 1 augustus 2015

Vanaf 1 augustus 2015 worden in Nederland de volgende spelregelwijzigingen ingevoerd.
Reguliere competitie
1. Vrije slag binnen vijf meter van de cirkel: Een aanvallende vrije slag binnen vijf meter van de
cirkelrand wordt genomen op de plek van overtreding. De bal wordt niet meer teruggelegd tot een
plek vijf meter buiten de cirkel. De spelhervatting vindt plaats binnen het 23-metergebied waardoor
de bepalingen voor de aanvallende vrije slag voor overtredingen binnen het 23-metergebied van
toepassing zijn.
2. Bal boven schouderhoogte: Voor wedstrijden in de seniorencompetitie geldt dat spelers op
een gecontroleerde manier de bal op elke plaats in het veld mogen stoppen, ontvangen, laten
afketsen en spelen op elke hoogte, inclusief boven schouderhoogte, mits dit niet gevaarlijk is of
leidt tot gevaarlijk spel.
Let op: Voor wedstrijden in de juniorencompetitie geldt dat spelers de bal niet boven
schouderhoogte mogen stoppen, ontvangen, laten afketsen of spelen. Uitsluitend een
(doel)verdediger mag een schot op doel boven de schouder met zijn stick stoppen of laten
afkaatsen.
3. Lange corner: De huidige lange corner wordt vervangen door een spelhervatting voor de
aanvallende partij op de 23-meterlijn, recht tegenover de plek waar de bal over de achterlijn is
gegaan. De spelhervatting vindt plaats binnen het 23-metergebied, waardoor de bepalingen voor
de aanvallende vrije slag voor overtredingen binnen het 23-metergebied van toepassing zijn.
4. Mondbeschermer verplicht: Veldspelers zijn verplicht mondbescherming ('bitje') te dragen
gedurende de wedstrijd. Dit geldt voor alle categorieën spelers/speelsters
(junioren/senioren/veteranen) tijdens door de bond georganiseerde wedstrijden.
Dispensatie: Spelers kunnen uitsluitend om medische redenen ontheffing aanvragen bij de KNHB.
Zij dienen op verzoek van de scheidsrechters de schriftelijke ontheffing van de KNHB te
tonen. Meer informatie over deze dispensatieregeling vind je op knhb.nl.
5. Tijdstraf bij groene kaart: Een groene kaart betekent naast een waarschuwing ook een tijdstraf
van twee minuten. De scheidsrechters timen de straftijd.
6. 10 meter regel: De mogelijkheid om een vrije slag 10 meter naar voren te verplaatsen is uit het
spelreglement verwijderd en dus niet meer van toepassing.
Duur van de wedstrijd: In Nederland blijft een wedstrijd uit twee helften van 35 minuten bestaan en
zal de tijd bij strafcorners en doelpunten niet 40 seconden worden stilgezet.