MHCOmmen Wie is wie? 
MHCommen is een club van iets meer dan 200 leden. Het is een gezellige club waar veel mensen elkaar kennen. Maar dan toch de vraag: Wie is nou wie?

  Graag een introductie van de bestuursleden. MHCOmmen heeft een bestuur dat bestaat uit 5 leden. Eén van de bestuursleden is zaterdags ook bij MHCOmmen aanwezig. Eigenlijk geldt voor alle bestuursleden dat ze vrijwilliger bij de hockey geworden zijn doordat de kinderen zijn gaan hockeyen. En je kinderen wil je natuurlijk volgen!!! Dit betekent wel dat je vaak meerdere functies tegelijk uitvoert.
Het bestuur wordt voorgezeten door Ruud Hijmans. Enthousiast en betrokken bij de jeugd. Naast zijn voorzitterschap is Ruud ook speler van de Veteranen HA. Verder moet hij zijn aandacht verspreiden over de twee hockeyende kinderen en dat is best een uitdaging.
Ruud Hijmans wordt ondersteund door Dennis Boersen als penningmeester. Als schatbewaarder van de clubkas stuurt Dennis ook de vooraankondigingen rond over het innen van de contributie. De afgelopen jaren heeft Dennis veel tijd gestoken in het opzetten van de sponsorcommissie. Zij hebben ervoor gezorgd dat veel kinderen nu in de mooie rode MHCOmmen jasjes lopen. Ook Dennis zie je bij wedstrijden en trainingen van zijn twee dochters en zoon veel langs de lijn staan. Enthousiast en meelevend.
Sinds 2015 is Ellis Roeten secretaris van MHCOmmen. Zij zorgt uiteraard voor de notulen tijdens vergaderingen, maar stuurt ook de externe mails rond. Ellis heeft een dochter bij de jongste jeugd hockeyen.
 Vacant  is de wedstrijdsercretaris voor de jeugd. Hij onderhoudt de contacten met de andere clubs en deelt de wedstrijden in. Ook verstuurt ??? als lid van de arbitragecommissie de mails rond wie wanneer moet fluiten.
Het laatste bestuurslid is Jos Smudde. Hij is verantwoordelijk voor de indeling. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met Ruud Hijmans, en een aantal coordinatoren vanuit de verschillende leeftijdsgroepen. Wie komt er in welk team. Hiervoor onderhoudt hij de contacten met trainers en coaches.

Willen jullie meer weten over wat het bestuur doet? Spreek de bestuursleden gerust aan!!!