Contributie '21-'22 
Op de ALV van 14 september 2021 jl zijn de jaarlijkse contributiebedragen voor veld- en zaalhockey bij MHC Ommen alsvolgt vastgesteld:


  • Contributie voor het veldseizoen wordt in twee delen in rekening gebracht, eind September '21 en eind Januari '22
  • Contributie voor het zaalseizoen wordt - bij deelname - in rekening gebracht in de eerste week van December '21. We gaan ervan uit dat er in de zaal meegedaan wordt aan de competitie, er is een uitzondering voor F-spelers die alleen trainen, deze betalen een gereduceerd tarief
  • Contributie wordt in principe alleen voldaan via automatische incasso.