Bestuursmededeling t.a.v. training gedurende de wintermaanden
11-11-2020  | 
Beste senior-leden, junior-leden en ouders, 
gegeven de verscherpte corona maatregelen die de overheid dinsdag 3 november heeft uitgevaardigd, de looptijd van deze maatregelen tot tenminste de kerstvakantie, het besluit van de KNHB daarop om zowel de zaal- als ook de midwintercompetitie voor dit seizoen te annuleren en zich te focussen op een mogelijke herstart van de nog resterende veldcompetitie per 9 januari '21, heeft ons als bestuur het volgende doen besluiten:

1) per aanstaande maandag 16 november zal er t/m vrijdag 11 december nog maar 1x per week buiten worden getraind door de diverse teams.

2) we zullen per begin december géén gebruik gaan maken van de zaaltraining mogelijkheden, in zowel de Carrousel als ook de Maat, die we voor deze winterperiode hadden als club hadden vastgelegd.

3) de week voorafgaand aan de kerstvakantie (beginnend 14 december) zal er géén training plaats vinden, iedereen is dan dus 3 weken vrij van hockey.

4) in aanloop naar de eerste week van januari (beginnend de 4e) zullen we als bestuur wederom kijken welke maatregelen er actief zijn en welke consequenties dat heeft voor het opnieuw opstarten van de nu uitgestelde veldcompetitie. Op basis daarvan zullen we eventueel het trainingsschema opnieuw bijstellen. 

De komende dagen zullen we in overleg met de trainers het trainingsschema aanpassen en dit doorvoeren in LISA, zodat voor eenieder duidelijk gaat zijn op welke dag er een training gepland staat. 

Het terugschroeven van het aantal trainingen per week is tweeledig. Enerzijds is er, door het uitblijven van een veldcompetitie, geen directe noodzaak meer om tweemaal per week te trainen, anderzijds proberen we kosten uit te sparen en zodoende gedurende de resterende wintermaanden langer "kostenneutraal" een wekelijkse training aan iedereen aan te kunnen bieden. Voor de zaaltrainingen geldt eigenlijk hetzelfde. Door het ontbreken van een competitie heeft het sowieso weinig zin om in de zaal te gaan trainen, aan de andere kant besparen we daarmee ook de club (en dus de leden) een hoop kosten.

Wellicht komt bovenstaande als een teleurstelling of onaangename verrassing, we hopen echter op deze manier zo goed mogelijk in te spelen op de behoefte om toch lekker te kunnen sporten, zoveel mogelijk klaar te zijn voor een herstart van de nu uitgestelde veldcompetitie aan het begin van 2021, en het financieel allemaal zo goed mogelijk af te handelen. 

Hartelijke groet,
het bestuur

Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord
 
terug naar vorige scherm