Algemene Leden Vergadering MHCO
4-9-2019  | 
Geachte ereleden, leden van verdienste, senior-/juniorleden en ouders,
bij deze nodigen we u uit voor de ALV van 17 september aanstaande, bijgaand treft u de volledige agenda voor die avond. 

Tijdens de ALV zal het bestuur u een update geven over de stand van zaken van de vereniging, zal het nieuwe reglement "Rookvrije Sportvereniging" ter stemming worden aangeboden, én zal er een nieuw contributie voorstel aan de ALV worden voorgelegd. Een contributie voorstel dat dit maal tot een significante verhoging zal leiden.

We zien u derhalve graag aankomende dinsdag 17 september voor meer tekst en uitleg.

het bestuur


Bijlage: Agenda ALV 17 september 2019.pdf
Vincent Manten, 10-9-2019 @ 8:26:23
Richard, ik heb eea op de App gezet. Laat maar even weten als er vragen, of tot bij vrijdag bij de Kascommissie

Richard Smits, 9-9-2019 @ 19:51:35
Vincent, bedankt voor je reactie. Ik zie graag het voorstel tegemoet. Helaas kan ik niet bij ALV aanwezig zijn, maar kan wel vooraf een reactie hierop geven.

Vincent Manten, 9-9-2019 @ 15:20:07
Richard, inderdaad is het voorstel om de contributie aan te passen. In de ALV zullen we dit transparent laten zien, maar als je interesse hebt dan kan het ik voorstel wel op email zetten. Zijn er andere geinteresseerden? Vincent

Richard Smits, 8-9-2019 @ 13:42:59
Ik zie dat vaststelling contributie van lopend seizoen een onderdeel is van het financiële deel. Is het bestuur van plan dit aan te passen? Zo ja, wat is het voorstel in deze?

Ruud Hijmans, 6-9-2019 @ 11:46:56
Sorry, die is flauw. 200 inderdaad.

Ruud Hijmans, 6-9-2019 @ 11:46:16
Zie agenda 😆

Ilse Meilink, 6-9-2019 @ 9:15:06
20.00 uur?


Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord
 
 
:) = :( = 8) = O-) = ;) =
:*) = -:-) = :O = :9 = L) =
^O^ =
terug naar vorige scherm