MHCO en de AVG
24-5-2018  | 

Beste leden, ouders, vrijwilligers,

zoals eerder gemeld en wellicht al bekend zal vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht zijn. De AVG wordt in de gehele EU gelijktijdig actief en gaat over de privacy van onze gegevens en de verwerking ervan. 


Sportclub MHCO verwerkt persoonsgegevens, denk hierbij aan naam, adres, woonplaats, maar ook een IBAN nummer en leeftijd. Deze persoonsgegevens hebben we nodig voor ons doel, het runnen van de Hockeyclub. De AVG ziet er op toe dat 1) er niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk voor het verwezenlijken van het doel, 2) wij als club transparant zijn naar de leden welke gegevens we verzamelen en met wie wij deze delen, en 3) je in de gelegenheid stelt om deze gegevens te allen tijde in te zien en te laten wijzigen of verwijderen indien nodig.


Als club maken we gebruik van het LISA systeem. In LISA slaan wij persoonsgegevens op en raadplegen deze wanneer nodig. Binnen onze club beperken wij de toegang tot deze gegevens zoveel als mogelijk tot alleen die personen die daadwerkelijk belast zijn met de taken; zo heeft de penningmeester toegang tot het financiĆ«le deel, de wedstrijdsecretaris tot de wedstrijdmodule, etc. LISA is dus het pakket dat wij gebruiken en de partij achter dit pakket is voor ons dus een verwerker. Zij hebben ook toegang tot deze gegevens, maar dan als verwerker. LISA heeft een aantal partijen waaraan zij bepaalde data doorgeven, zoals bijvoorbeeld de KNHB. Dit is het overkoepelend sportorgaan van onze sport en zij hebben de gegevens nodig voor het bepalen van de contributies, verzekeringen, teamindelingen, competitie opzet, etc. 


LISA heeft zich naar haar gebruikers verantwoord wat zij met de bewuste data doet, met wie zij deze deelt, waarom en wanneer. Als bestuur hebben we hier geen onrechtmatigheden aangetroffen, zijn overtuigd dat je persoonsgegevens veilig zijn en met geen enkele andere partij worden gedeeld dan strikt noodzakelijk voor het uitoefenen van de sport hockey.


Als club doen we zelf nadrukkelijk niet aan persoonsgegevens overdracht richting derden. Mocht dat om een hele specifieke reden wel een keer nodig zijn, dan zullen we als bestuur betrokkene(n) uitdrukkelijk om toestemming vragen. In de komende ALV, najaar 2018, zullen we ook een compleet privacy beleid, als verplicht document vanuit de AVG, voorleggen aan de ALV ter bekrachtiging en opname als bijlage in het HHR. 


Mochten er vragen zijn inzake de verwerking van je gegevens, wil je weten wat we allemaal vastleggen of wil je persoonsgegevens wijzigen/verwijderen, dan kun je je melden bij het bestuur via [email protected] en zullen wij je vragen zo zorgvuldig mogelijk beantwoorden.


het bestuur


Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord
 
 
:) = :( = 8) = O-) = ;) =
:*) = -:-) = :O = :9 = L) =
^O^ =
terug naar vorige scherm