AVG
28-4-2018  | 
Aankomende 25 mei gaat die in, de AVG. AVG, oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming, is een privacy wetgeving die de huidige Wet Persoonsbescherming zal vervangen en voor geheel Europa op gelijke wijze zal gaan gelden.

Als bestuur zijn we samen met de KNHB en LISA, het leden administratie systeem, aan het kijken welk effect deze wetgeving op onze vereniging zal hebben en welke maatregelen we mogelijk moeten treffen. Mocht het tot significante beleidsmatige wijzigingen leiden dan zullen we u daarover nader informeren.

het bestuur
Richard Smits, 28-4-2018 @ 9:43:37
Met een goede kennisdrager binnen bestuur zal dit zeker lukken! Succes😉


Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord
 
 
:) = :( = 8) = O-) = ;) =
:*) = -:-) = :O = :9 = L) =
^O^ =
terug naar vorige scherm